Niemand houdt zoveel van de krant als Dexter…..

Civiel recht

De Jager: nieuwe zorgplicht ter bescherming consumenten bij financiële producten

Minister De Jager van Financiën introduceert een nieuw wetsvoorstel met een algemene zorgplicht voor banken en verzekeraars. Het …

Meer bescherming voor consument

Nederlandse consumenten profiteren van nieuwe Europese regels voor consumentenrechten. Zij worden straks beter beschermd bij

Chippen van honden wordt verplicht

Alle hondenpups moeten verplicht worden gechipt. Deze maatregel gaat vermoedelijk in het voorjaar 2013 in. De ministerraad heeft …

 

Bestuursrecht

BELANGRIJK: MAAK BEZWAAR TEGEN HERZIENING VAN AOW- OF ANW-PENSIOEN WEGENS GEZAMENLIJKE HUISHOUDING

Eerste kamer akkoord met hardere aanpak uitkeringsontvangers en bedrijven: vanaf 1 januari 2013 vertienvoudigd

In het wetsvoorstel tot hervorming van de Ziektewet voor uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband blijft de …

Het voorstel (EK 33.207, A) is op 5 juli 2012 aangenomen door de Tweede Kamer

Subsidie voor schone taxi’s en bestelwagens

Kopers van een nieuwe taxi of bestelwagen kunnen vanaf 1 oktober subsidie krijgen wanneer ze voor de schoonst mogelijke techniek …

Atsma: gemeenten moeten zich aansluiten bij uitvoeringsdienst of verliezen bevoegdheid

Gemeenten moeten met ingang van 2013 de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving onderbrengen bij een Regionale …

Continue controle op medewerkers in kinderopvang

Vanaf maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen continu gecontroleerd op strafbare feiten. Om dit te

Boete voor illegaal verwijderen van asbest in Meppel

De Inspectie SZW heeft een aannemersbedrijf uit Joure een boete van bijna 14.000 euro opgelegd vanwege het illegaal slopen en …

Concept Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Ontwerpbesluit tot het stellen van eisen aan de Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (Besluit kwaliteit kinderopvang en …

Uitbreiding ruimtelijke ordeningsregels Barro en Bro per 1 oktober

Op 1 oktober a.s. wordt aan het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), waarin rijksregels ten aanzien van de …

Wetsvoorstel Inburgering aangenomen

Vanaf volgend jaar moeten immigranten met een verblijfsvergunning hun verplichte inburgering zelf regelen en betalen. Zij kunnen …

 

Strafrecht

Campagne ‘Keihard tegen overvallen’

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft zaterdagavond, voorafgaand aan de honkbalwedstrijd Nederland-Frankrijk, het …..

Jaarlijkse indexering boetes

Een aantal boetes gaat met ingang van 1 januari 2013 met 2% omhoog in verband met de jaarlijkse indexering. Het percentage is …

Eén landelijke Halt-organisatie

Per 1 januari 2013 vindt er een herstructurering plaats van de Halt-organisaties. Het aantal Halt-organisaties gaat dan terug van …

Wetsvoorstel Uitbreiding voorlopige hechtenis naar Tweede Kamer

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie, …

Teeven start pilot adolescentenstrafrecht

Vandaag gaat de pilot adolescentenstrafrecht in Almelo van start. Met de pilot beoogt staatssecretaris Teeven (Veiligheid en …

Minister Opstelten introduceert aangifte op nummer

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie introduceert het doen van aangifte onder nummer voor slachtoffers van geweld tegen …

Fraude met kilometerteller hard aangepakt

Er komt een strafrechtelijk verbod op het knoeien met kilometerstanden bij bepaalde motorrijtuigen. Het voornemen is dit verbod …