“Wie een kuil graaft voor een ander….” “is een werknemer.”

Iedereen die een arbeidsovereenkomst gesloten heeft, heeft te maken met het individuele of collectieve arbeidsrecht. Weinig rechtsgebieden zijn zoveel aan veranderingen onderhevig als het arbeidsrecht. Voortdurend steeds treden er ingrijpende veranderingen op in deze tak van het recht. Zaken die vanzelfsprekend lijken, blijken dat in de juridische praktijk niet te zijn. Fouten die gemaakt worden bij de aanpak van een arbeidsrechtelijk probleem kunnen veel geld kosten èn stress opleveren. Zowel voor werkgevers als voor werknemers.  U doet er dan ook goed aan tijdig een advocaat in te schakelen. Daarbij hoeft het altijd niet te gaan om procedures, denk bijvoorbeeld ook aan het opstellen of aanpassen van arbeidscontracten aan de hand van nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe inzichten..

Dankzij onze jarenlange ervaring zijn wij bij Advocatenkantoor Kuijper in staat (dreigende) geschillen zowel vanuit werkgevers- als werknemersperspectief te beoordelen. Werkgevers en werknemers worden in een vroeg stadium bijgestaan om hun positie zo goed mogelijk te verstevigen en onnodige escalatie van geschillen te voorkomen. In meer dan één zaak blijkt immers dat geschillen tussen werkgevers en werknemers voorkomen hadden kunnen worden als tijdig de juiste beslissing was genomen. Om die reden bieden wij speciaal voor ondernemers een arbeidsrechtelijke legal scan. Zo’n scan brengt in kaart of uw interne regelingen voldoen en welke aanvullingen of aanpassingen nuttig, zo niet noodzakelijk kunnen zijn. Voorts staan wij u graag bij in vraagstukken aangaande CAO-rechten, arbeidsvoorwaarden, concurrentiebedingen en de rechten en verplichtingen van de werknemer en werkgever bij arbeidsongeschiktheid.

Als pogingen om tot een minnelijke oplossing te komen evenwel niet mogen baten, gaan wij het gevecht niet uit de weg. Wij procederen wij steeds op het scherpst van de snede. Als geen ander weten wij waar de knelpunten voor de wederpartij liggen en anticiperen we op de zetten van de tegenpartij. Meer dan één ogenschijnlijk verloren zaak is dankzij onze creativiteit tot een goed einde gebracht.