There but for the grace of God, goes John Bradford

De politiek, de pers, mensen op straat en in het café…. iedereen heeft wel een mening over het strafrecht. Er moet harder worden opgetreden, zwaarder gestraft en verdachten moeten minder rechten krijgen. Het ligt lekker in het gehoor, vooral omdat de meeste mensen denken dat er een helder en duidelijk af te bakenen onderscheid te maken is tussen ‘de boeven’ en de rest van ons. En ‘boeven’ mogen toch zeker wel gestraft worden? De politiek maakt al jaren dankbaar misbruik van onze onderbuikgevoelens van de Nederlander en gaat voor een steeds hardere aanpak. De Nederlandse straffen behoren, anders dan politici en media doen geloven, tot de zwaarste in Europa. Dat draagt allemaal weinig tot niets bij aan de bestrijding van de critninaliteit, maar leidt wel tot uitbreiding van het aantal strafbare feiten, verruiming van de mogelijkheden tot voorarrest en gebruik van kwalijke middelen als preventieve fouillering. De kans om met het strafrecht in aanraking te komen neemt hierdoor hand over hand toe en het kan ook ù overkomen. Natuurlijk maakt niet iedereen zich schuldig aan diefstal, mishandeling, moord, verkoop van drugs of verkrachting en dat is uiteraard maar goed ook. Maar het strafrecht omvat véél meer en men is véél eerder verdachte van een strafbaar feit dan men denkt. Helaas wordt men dan ook pas ruw uit de droom gewekt dat het strafrecht er is voor anderen (‘de boeven’) als men zélf in aanraking komt met politie en justitie. Bij Advocatenkantoor Kuijper hebben we een goede reputatie op het gebied van het strafrecht en staat zowel particulieren als (leidinggevenden binnen) ondernemingen bij in normale en complexe strafzaken. Binnen de advocatencombinatie zijn ook nog andere ervaren strafpleiters werkzaam, elk met hun eigen bijzondere expertise. Tijdens de opsporingsfase en het strafrechtelijk onderzoek ter terechtzitting bepalen zij samen met u de strategie voor de verdediging. U staat er dus nooit alleen voor.

Soms echter is zelfs het zijn van ‘gewoon’ van bevlogen en doorgewinterd strafpleiter niet voldoende. Wet- en regelgeving worden – ook voor advocaten – steeds ingewikkelder, en er komen meer strafrechtelijke en bestuurlijke boetes. Bij economische, fiscale of financiële delicten moet men meer zijn dan ‘alleen maar’ een bevlogen en bekwaam strafpleiter maar is ook gedegen kennis van (met name) het bestuursrecht onontbeerlijk. Vaak wordt onderzoek in die zaken namelijk gedaan door ‘toezichthouders’ en/of handhavingsambtenaren (AFM, De Nederlandse Bank, FIOD/SIOD, Arbeidsinspectie, etc.) van bestuursorganen in plaats van door politie en justitie die u in de regel niet eens vertellen of u (ook) wordt verdacht van een strafbaar feit, laat staan dat zij u wijzen op uw rechten en plichten. Hierdoor steekt de verdachte vaak onvrijwillig zelf zijn hoofd in de strop. Want de intrekking van in dat kader afgelegde verklaringen of uitsluiting van afgegeven bewijs is in de regel buitengewoon lastig. Juist dán moet een advocaat kunnen beoordelen of de regels correct zijn toegepast omdat verzuimen daar niet zelden tot uitsluiting van bewijs, strafvermindering of zelfs vrijspraak leiden. Daarom is het van belang te weten dat dat wij naast onze ervaring in het ‘gewone’ strafrecht bijzonder ervaren zijn in de bestrijding van punitieve boetes en maatregelen in het kader van de bestuurlijke handhaving en voeren van verweer in strafzaken aangaande schending van bestuurlijke voorschriften en economisch strafrecht.