DE ‘HUISADVOCAAT’ / ‘-FISCALIST’

Ruzies met leveranciers, geschillen met de overheid over vergunningen of belastingen, problemen met personeel en wanbetalende klanten, men zou zich bijna afvragen waarom een mens ondernemer wordt. Als ondernemer houdt u zich uiteraard liever bezig met de bedrijfsvoering. I-Iet zou daarom mooi zijn als u deze problemen kunt overlaten aan een ander. In veel gevallen betekent het aanhouden van een vaste bedrijfsjurist evenwel een (te) zware belasting voor het bedrijf, terwijl het steeds moeten zoeken naar een geschikte advocaat of extern jurist onnodig tijdrovend en lastig is, vooral ook omdat u uw tijd, energie en kosten wel beter kunt besteden.

Daarom is de huisadvocaat of -fiscalist is dé perfecte oplossing voor de kleine en middelgrote ondernemer die met zekere regelmaat behoefte heeft aan daadkrachtige juridische ondersteuning. Hierdoor heet u steeds de beschikking over uw eigen juridische afdeling ‘on stand by’; klaar om in te springen als dat nodig is en zonder de last van (personeels-) kosten wanneer het probleem achter de rug is. Bovendien geniet u het voordeel dat wij advocaat zijn, zodat inschakeling van een extern advocaat in die gevallen waar diens rechtsbijstand verplicht is niet nodig is en extra kosten worden vermeden.

DE ‘HUISADVOCAAT’ / ‘-FISCALIST’

  • biedt u juridische ondersteuning op al onze rechtsgebieden;
  • is dagelijks bereikbaar tijdens én buiten kantooruren tot 19:00 uur voor de eerste beantwoording c.q. beoordeling van (korte) praktische vragen en juridische kwesties;.
  • beoordeelt overeenkomsten, voorwaarden en documenten welke binnen uw onderneming worden gebruikt jegens derden en past desgewenst aan;
  • heeft regelmaat, doch minstens eens per twee maanden, persoonlijk contact en algemene bespreking met u over uw zaken en juridische aandachtspunten bij de bedrijfsvoering en mogelijke verbetering daarvan;
  • biedt u eersteklas advisering en bijstand in geval van geschillen door bemiddelings waar dat kan, en procesvertegenwoordiging waar dat nodig is en voorkomt c.q. beperkt hierdoor uw nadelige juridische en zakelijke gevolgen.
  • is bereid en in staat desgewenst deels op locatie bij uw bedrijf zijn werk verrichten.

WI] MAKEN ONS DRUK OM UW BEDRIJF, ZODAT U HET NIET HOEFT TE DOEN!

Nederland kent een groot aantal soorten rechtshulpverleners; (bedrijfs-) juristen, rechtsbijstandverzekeraars, rechts- en belastingwinkels, en incasso- of adviesbureaus die het juridisch advies “erbij doen.” Onderzoek leert dat hoewel men vaak beter af is met rechtsbijstand door een advocaat gekozen wordt voor één van deze “alternatieven” omdat advocaten (te) duur zouden zijn en het lastig is goede advocaten te vinden. Mr. Kuijper heelt daarom besloten deze drempels voor het vooral tijdig inschakelen van een ervaren en gespecialiseerd advocaat geheel weg te nemen. Om te garanderen dat ondernemers altijd een advocaat krijgen met gedegen kennis en ervaring binnen het betreffende rechtsgebied, heelt mr. Kuijper samen met anderen het MKB-piket in het leven geroepen.

Hierbij zijn uitsluitend advocaten aangesloten die hun sporen binnen hun specialisme(n) ruimschoots verdiend hebben. Alle advocaten hebben zich voorts verplicht om het eerste intake- advies volkomen gratis te verlenen. Deze geven u kosteloos aanwijzingen hoe te handelen en welke stappen u het best kunt ondernemen. Vanzelfsprekend kunt u de advocaat ook vragen de zaak voor u in behandeling te nemen. Hierbij geldt dan dat deze u bijstaat op basis van zeer aantrekkelijke tarieven.

Het MKB-piket werkt zeer eenvoudig:

Stap 1 U belt of legt via het intakeformulier uw vraag zo kort en bondig mogelijk voor onder vermelding van drie voorkeursdata voor een afspraak . Bij voorkeur stuurt u ook kopieën van relevante contracten of correspondentie mee.

Stap 2 Op basis van uw vraag en informatie wordt de meest geschikte advocaat geselecteerd welke aangeeft of de vraag naar diens voorlopig oordeel het best gediend is met:
een intakegesprek, voor eenvoudige vragen waarvoor weinig tot geen studie of onderzoek vereist is, maar die op basis van de bij de gespecialiseerde advocaat op basis van zijn ervaring bestaande kennis kunnen worden beantwoord;
licht advies, voor vragen waarvoor enig(e) studie of onderzoek vereist is, en eventueel aanvullende informatie van de ondernemer en/ of contact met een eventuele wederpartij vereist is;
inhoudelijke behandeling, geboden wanneer de vereiste rechtsbijstand niet kan worden afgedaan met het intakegesprek en/ of de duur of grenzen van het licht advies te boven gaat. Anders dan het intakegesprek en het licht advies is de inhoudelijke behandeling niét gratis, wél gelden in het kader van het MKB-piket bijzondere tarieven.

Stap 3 De advocaat maakt een afspraak met de ondernemer voor een persoonlijk onderhoud op één van de drie opgegeven voorkeursdata. De advocaat geelt ook aan of en zo ja welke aanvullende informatie hij nodig heelt voor het geven van advies. In geval van een kort intakegesprek of licht advies wordt u uiterlijk 24 uur na het persoonlijk onderhoud door de behandelend advocaat teruggebeld met het advies. Bij een inhoudelijke behandeling houdt de advocaat u op reguliere wijze op de hoogte van de voortgang van de zaak.

Natuurlijk hoéft u niet in persoon langs te komen en kan advies, mits de advocaat in het bezit wordt gesteld van de volledige en juiste informatie, in het kader van een kort intakegesprek of licht advies ook telefonisch worden verleend. Voor het verlenen van advies in het kader van inhoudelijke behandeling kan de advocaat voor een licht advies of inhoudelijke behandeling desgewenst bij u langs komen.