De informatie op deze website betreft informatie van algemene aard en kan niet worden begrepen als inhoudelijk advies, noch kan dit inhoudelijk advies vervangen.  Voor inhoudelijk advies in concrete zaken dient contact opgenomen te worden met ons kantoor.
Advocatenkantoor Kuijper en de samenwerkende advocaten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade of kosten van welke aard ook, die ontstaan zijn door het gebruik van deze website.Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Aan Advocatenkantoor Kuijper en de samenwerkende  advocaten komt geen verantwoordelijkheid toe voor de inhoud en het functioneren van websites waarnaar verwezen wordt.  Indien op deze website vermelde informatie ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van inhoudelijke of tekstuele tekstverschillen steeds de schriftelijke versie bepalend zijn.