Wie de wijsheid zoekt is wijs, wie zich verbeeldt de wijsheid gevonden te hebben is een dwaas.

DE ‘HUISADVOCAAT’
Ruzies met leveranciers, geschillen met de overheid over vergunningen of belastingen, problemen met personeel en wanbetalende klanten, men zou zich bijna afvragen waarom een mens ondernemer wordt. Als ondernemer houdt u zich uiteraard liever bezig met de bedrijfsvoering. Het zou daarom mooi zijn als u deze problemen kunt overlaten aan een ander. In veel gevallen betekent het aanhouden van een vaste bedrijfsjurist evenwel een (te) zware belasting voor het bedrijf, terwijl het, gelet op het feit dat bedrijfsjuristen in loondienst anders dan advocaten niet bevoegd zijn om op te treen voor de Handelssector van van Rechtbanken. Derhalve moet men alsdan nog steeds zoeken naar een geschikte advocaat, welke opnieuw het dossier moet bestuderen, hetgeen onnodig tijdrovend en duur is. Men moet concluderen dat men zijn tijd, energie en kosten wel beter kunt besteden.
Daarom is de huisadvocaat is dé perfecte oplossing voor de ondernemer die met zekere regelmaat behoefte heeft aan daadkrachtige juridische ondersteuning. Hierdoor heeft u steeds de beschikking over uw eigen juridische afdeling ‘on stand by’; klaar om in te springen als dat nodig is, zonder de last van (personeels-) kosten wanneer het probleem achter de rug is. Bovendien geniet u het voordeel dat wij advocaat zijn, zodat inschakeling van een extern advocaat in die gevallen waar diens rechtsbijstand verplicht is niet nodig is en extra kosten worden vermeden.
DE ‘HUISADVOCAAT’
  • biedt u juridische ondersteuning op al onze rechtsgebieden;
  • is dagelijks bereikbaar tijdens én buiten kantooruren tot 19:00 uur voor de eerste beantwoording c.q. beoordeling van (korte) praktische vragen en juridische kwesties;.
  • beoordeelt overeenkomsten, voorwaarden en documenten welke binnen uw onderneming worden gebruikt jegens derden en past desgewenst aan;
  • heeft regelmaat, doch minstens eens per twee maanden, persoonlijk contact en algemene bespreking met u over uw zaken en juridische aandachtspunten bij de bedrijfsvoering en mogelijke verbetering daarvan;
  • biedt u eersteklas advisering en bijstand in geval van geschillen door bemiddelings waar dat kan, en procesvertegenwoordiging waar dat nodig is en voorkomt c.q. beperkt hierdoor uw nadelige juridische en zakelijke gevolgen.
  • is bereid en in staat desgewenst deels op locatie bij uw bedrijf zijn werk verrichten.