Voor veel ondernemers zijn er twee soorten klanten, van de ene soort kan hij niet eten, van de andere niet slapen

Iedere ondernemer wordt in meer of mindere mate regelmatig geconfronteerd met het probleem van de wanbetaler. Het bijhouden van een incassoportefeuille is een slepende en frustrerende bezigheid. Niet zelden reageren schuldenaars niet of nauwelijks op aanmaningen en duurt het maanden of zelfs jaren voordat de men (een deel) van zijn vordering betaald krijgt. Zeker nu het economisch minder voor de wind gaat, is de ondernemer gebaat bij een snelle, efficiënte en kostenbesparende invordering. Advocatenkantoor Kuijper is gaarne bereid u hierin bij te staan. Onze werkwijze kenmerkt zich in de eerste plaats door de snelheid van de behandeling van de zaken. Om onno-dige vertraging te voorkomen zal er, als pogingen om het gevorderde in het minnelijk traject te incasseren niet zijn geslaagd, worden bekeken of er een zgn.’ incasso kortgeding’ aanhangig kan worden gemaakt. Indien dit niet het geval is, zal er een norma(a)l(e) korting ding- of bodemprocedure gevoerd moeten worden.

Natuurlijk is het belangrijk om voldoende bewust te zijn van uw rechten als schuldeiser of schuldenaar. Daarom helpen wij u graag u graag aan informatie voor alle verschillende soorten incasso. Onze jarenlange ervaring in de incassosector stelt ons in staat om ondernemers effectief te helpen bij alle incasso gerelateerde zorgen, frustraties, problemen en angsten of u juist helpen bij de verdediging tegen ongerechtvaardigde vorderingen.