Als ouderen eraan denken dat zij ook eenmaal jong zijn geweest, kunnen zij fouten van jongeren gemakkelijker verdragen.

Voor minderjarigen van twaalf tot achttien jaar geldt het jeugdstrafrecht. Jongere kinderen die een strafbaar feit begaan kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Ze mogen wel door de politie worden aangehouden, worden gefouilleerd (aan lichaam en kleding onderzocht) en worden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.
Voor jongeren die voor het eerst een strafbaar feit plegen, worden bij voorkeur doorverwezen naar  HALT-bureau stuurt. De jongere, die zelf of bij monde van zijn advocaat hiermee in moet stemmen,  wordt uitgenodigd voor een gesprek met een parketsecretaris (assistent-officier van Justitie) en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming.  Het doel van de HALT-zitting is om de jongere zoveel mogelijk buiten het strafrechtelijk systeem te houden. In de regel bestaat de HALT-afdoening uit een aantal werk of leerstraf alsmede in dien van toepassing het vergoeden van (een deel van) de schade. Het voordeel van HALT is dat de jongere geen strafblad krijgt, omdat de straf buiten justitie om wordt geregeld.

De jongere die zich niet aan de HALT-afspraken houdt, die vaker misdrijven pleegt of die ernstige delicten pleegt komt wel (alsnog) bij de Officier van Justitie terecht. Ook in zaken waarin geen mogelijkheid voor een HALT-afdoening geeft de Raad voor de Kinderbescherming advies over een straf, waarmee de kinderrechter in de regel rekening mee houdt. Ook zijn er aparte regels met betrekking tot de voorlopige hechtenis die jongeren in beginsel ook thuis – al dan niet met elektronisch toezicht – kunnen uitzitten. Ook kunnen volgens jurisprudentie geen afstand doen van en advocaat voorafgaand aan en tijdens een verhoor en krijgt een jongere als uitgangspunt altijd een advocaat toegewezen. Jongeren van twaalf tot zestien jaar kunnen een maximale vrijheidsstraf van één jaar krijgen, jongeren tot achttien jaar niet meer dan twee jaar (met uitzondering van oplegging van een PIJ-maatregel, simpel gezegd TBS voor minderjarigen). In uitzonderlijke gevallen kan een jongere als meerderjarige wordt vervolgd en gestraft. Anders dan bij het meerderjarigenstrafrecht is bij het jeugdstrafrecht de rechtszitting als hoofdregel niet voor publiek toegankelijk, maar vindt achter gesloten deuren plaats.

Juist voor (jonge) kinderen is het strafrecht in de regel erg intimiderend, juist voor hen is het derhalve van kardinaal belang dat zij in een zo vroeg mogelijk stadium juridische bijstand krijgen van een ervaren jeugdstrafrechtadvocaat, om waar mogelijk te voorkomen dat de zaak strafrechtelijk afgedaan wordt en de jeugdige waar nodig zo goed mogelijk wordt bijgestaan.