“Goede raad is duur, geen raad inwinnen nog veel duurder.”

Stel, u wordt geconfronteerd met de vervolging door OM en/of bijzondere opsporingsdienst van een ministerie, zoals FIOD-ECD (Financiën), AID (Landbouw), IOD (VROM) en SIOD (Sociale Zaken). Dan is het zijn van doorgewinterd strafpleiter niet voldoende. In economisch strafrecht en zeker bij sociale zekerheids- of pensioenfraude, ontduiking van belastingen en/of sociale premies, schending van milieuvoorschriften of bouwregels, voorschriften inzake landbouw of de wet Arbeid Vreemdelingen is naast kennis ervaring in het strafrecht ook een gedegen kennis van het bestuursrecht onontbeerlijk. Als een van de weinige kantoren in Nederland weten wij deze rechtsgebieden te combineren en beschikken wij over specialistische kennis.Helder advies
Wet- en regelgeving worden steeds ingewikkelder, en er komen meer strafrechtelijke en bestuurlijke boetes. Vooral bij ontnemingsvorderingen van het OM, voorkennis kwesties of sanctionering door bestuursorganen zijn adequate adviezen en deskundige procesbijstand van immens belang.
U kunt bij ons goed terecht voor instructies en adviezen om strafrechtelijke aansprakelijkheid te vermijden. Komt het toch tot een procedure, dan spannen wij ons tot het uiterste in voor de bescherming van uw rechten.
U heeft altijd het recht om te zwijgen en het recht op overleg met een advocaat! Maak hier gebruik van!

De strafrechtelijke ontneming

– mr. Errold Verin Brunings
Wanneer het Openbaar Ministerie om welke reden dan ook Justitie vermoedt dat geld op oneerlijke wijze ver-diend is, wordt dit op grond van artikel 36e van het wetboek van Strafrecht ontnomen aan degenen die daar wederrechtelijk profijt uit trekken. Helaas voor de burger wordt deze regel lang niet altijd even zorgvuldig of nauwkeurig toegepast. Het is ook niet eenvoudig aan te tonen mans vermogensrechtelijke positie is of welk gedeelte (vermoedelijk) afkomstig is uit enig strafbaar feit. Graag staat mr. Brunings u in geval van ontneming bij om er voor te zorgen dat uw rechten optimaal worden beschermd.