Nederland kent een groot aantal soorten rechtshulpverleners; (bedrijfs-) juristen, rechtsbijstandverzekeraars, rechts- en belastingwinkels, en incasso- of adviesbureaus die het juridisch advies “erbij doen.” Onderzoek leert dat hoewel men vaak beter af is met rechtsbijstand door een advocaat, toch gekozen wordt voor één van deze “alternatieven” omdat advocaten (te) duur zouden zijn en het lastig is goede advocaten te vinden.Wij hebben daarom besloten deze drempels voor het vooral tijdig inschakelen van een ervaren en gespecialiseerd advocaat geheel weg te nemen. Om te garanderen dat ondernemers altijd een advocaat krijgen met gedegen kennis en ervaring binnen het betreffende rechtsgebied, hebben wij samen met anderen het MKB-piket in het leven geroepen. Bij het MKB-piket zijn uitsluitend advocaten aangesloten die hun sporen binnen hun specialisme(n) ruimschoots verdiend hebben.Binnen het MKB-piket betaalt de cliënt niet het standaard uurtarief van € 160, – (excl. BTW), maar een gecombineerd honorarium dat bestaat uit een bescheiden vast en een variabele deel. In ruil voor de vaste vergoeding ontvangt de cliënt een legal quick scan, onbeperkt gratis licht advies alsmede een aanzienlijke korting voor meer substantiële behandeling van (complexe) zaken. In het kader van het lichte advies krijgt de cliënt kosteloos aanwijzingen hoe te handelen en welke stappen men het best kan ondernemen om het probleem op te lossen of voorkomen. Vanzelfsprekend kan de cliënt de advocaat ook vragen de zaak in behandeling te nemen. Afhankelijk van zijn keuze voor het bronzen of zilveren pakket betaalt de klant dan een aantrekkelijk gemodereerd uurtarief of vast honorarium per afzonderlijke zaak. Het gouden pakket betreft de huisadvocaat en kent  een vast honorarium voor een overeengekomen aantal uren per maand, kwartaal of jaar.

Het MKB-piket werkt zeer eenvoudig:

Stap 1

U belt of legt via het intakeformulier uw vraag zo kort en bondig mogelijk voor onder vermelding van drie voorkeursdata voor een afspraak . Bij voorkeur stuurt u ook kopieën van relevante contracten of correspondentie mee.

Stap 2

Op basis van uw vraag en informatie wordt de meest geschikte advocaat geselecteerd welke aangeeft of de vraag naar diens voorlopig oordeel het best gediend is met een licht advies of inhoudelijke behandeling. Anders dan het het licht advies is de inhoudelijke behandeling niét gratis, wél gelden in het kader van het MKB-piket bijzondere tarieven of vaste prijzen.

Stap 3

De advocaat maakt een afspraak met de ondernemer voor een persoonlijk onderhoud op één van de drie opgegeven voorkeursdata. De advocaat geelt ook aan of en zo ja welke aanvullende informatie hij nodig heelt voor het geven van advies. In geval van een kort intakegesprek of licht advies wordt u uiterlijk 24 uur na het persoonlijk onderhoud door de behandelend advocaat teruggebeld met het advies. Bij een inhoudelijke behandeling houdt de advocaat u op de hoogte van de voortgang van de zaak.

Natuurlijk hoéft u niet in persoon langs te komen en kan advies, mits de advocaat in het bezit wordt gesteld van de volledige en juiste informatie, in het kader van een kort intakegesprek ook telefonisch worden verleend. Voor het verlenen van advies in het kader van inhoudelijke behandeling kan de advocaat desgewenst ook bij u langs komen.

Corporate counsel exchange