Mr. (Robert) Peter Kuijper is in 2001 afgestudeerd in het Nederlands recht met een extensie strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Na de overstap van de praktijk als senior-procesjurist naar de advocatuur heeft hij zich in 2003 laten beëdigen en in 2004 zijn eigen praktijk opgericht. Sindsdien werkt hij nauw samen met de andere advocaten binnen de praktijkcombinatie.

Mr. Kuijper heeft zich gespecialiseerd in behandeling van zaken inzake de bestuurlijke handhavings(toezicht) binnen ondermeer de sociale zekerheid, de kinderopvang, het personenvervoer, de thuiszorg en de WABO.
Als strafpleiter houdt hij zich naast de bijzondere gebieden van het economisch, fiscaal en bestuurstrafrecht bezig met ‘gewone’ strafzaken en het jeugdstrafrecht.
In 2006 en 2007 heeft hij een aantal ernstige misstanden binnen de sociale zekerheid aan de kaak gesteld, waardoor inbreuken op grondrechten landelijk zijn beperkt. Ook heeft een zaak van hem in 2008 definitief een eind gemaakt aan de wettelijke discriminatie van mantelzorgers binnen de bijstand. In 2009 heeft een door hem behandelde zaak bijgedragen aan de standaard jurisprudentie aangaande het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in strafrechtelijke fraudezaken. In 2011 heeft een door hem en mr. Kroese ingediende klacht bij de GGD geleid tot verbetering van de bescherming van kinderdagverblijven.
Mr. Kuijper is wel ‘een luis in de pels van de overheid’ genoemd, iets wat hij als geuzennaam beschouwt. Naast zijn werk als advocaat geeft hij geregeld lezingen en workshops over de  vervagende grens tussen bestuurs- en strafrecht aan de Jonge Balie, opsporingsambtenaren en ondernemers.
Mr. Kuijper hanteert een standaard uurtarief van € 160,- (excl. BTW)
In voorkomende gevallen kan in overleg met de cliënt van deze tarieven worden afgeweken.
Mr. Kuijper werkt voorts op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Op de werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van zijn kantoor van toepassing.