Een goed vertrouwen in de overheid is gezond, een gezond wantrouwen is beter

Sociaal zekerheidsrecht betrekking op de (financiƫle) voorzieningen voor die mensen om welke reden dan ook tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat zijn om zelf in voldoende mate in hun levensonderhoud of verzorging te voorzien. Daarbij gaat het ondermeer om pensioen, werkeloosheidsuitkeringen, ziektewet- arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, kinderbijslag, bijstand of nabestaandenuitkeringen. Het sociale zekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid (werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen).
De overheid vervangt in een hoog tempo oude regelingen door nieuwe wetten. Hierdoor is het sociale zekerheidsrecht in de loop der jaren steeds omvangrijker en complexer geworden Bij Advocatenkantoor Kuijper hebben we in het sociale zekerheidsrecht onze sporen meer dan verdiend en we mogen dan ook terug zien op diverse spraakmakende, grensverleggende en zelfs wetswijzigende uitspraken. Daarom staan wij u graag bij wanneer uitkeringen worden ingetrokken, aanvragen worden afgewezen of ontvangen gelden worden teruggevorderd.