Het beroep van taxichauffeur is leuk, maar kan ook ook de nodige problemen met zich meebrengen variërend van relatief kleine problemen als dronken passagiers en of kleine verkeersboetes tot mishandeling of beroving door passagiers, oplegging van hoge boetes wegens schending van de rij- en rusttijden, achtergelaten verboden goederen, conflicten met politie anderszins, arbeidsgeschillen tussen chauffeur in loondienst en werkgevers, geschillen in verband met het leasen of onderhoud van auto’s, problemen met de belastingdienst, weigering verlen(g)ing of intrekking van chauffeurspassen door de Dienst Justis of weigering aanvragen van te- werkstellingsvergunningen of verblijfsvergunningen.Bij al deze problemen zou men gebaat zijn bij rechtsbijstand door een advocaat, hetgeen meestal uitblijft omdat advocaten duur zijn, althans omdat men denkt dat dit zo is. Daar komt bij dat veel chauffeurs zelfstandig ondernemers zijn en voor bedrijfsmatige geschillen geen of moeilijk gefinancierde rechtsbijstand kunnen krijgen. Niet alleen in deze moeilijke tijden valt ook wel in te denken dat men huiverig is om (hoge) advocaatkosten te maken, maar ook rechtsbijstand geldt wat dat het oude Engelse spreekwoord ‘penny wise, pound foolish.’

Binnen de advocatencombinatie zijn dan ook tal van taxichauffeurs bijgestaan wiens problemen hadden kunnen worden voorkomen of verminderd als men tijdig een advocaat in de arm zou hebben genomen. Zo geldt bijvoorbeeld vooral in straf- en bestuurszaken dat taxichauffeurs, net als de meeste burgers geen of onvoldoende weet hebben van hun rechten en plichten en ongewenst meewerken aan hun eigen veroordeling. Als er pas op het moment van de intrekking, oplegging van boete of ontvangst van een dagvaarding een advocaat bij wordt gehaald is het vaak lastig het probleem nog op te lossen. Ook in civiele zaken worden zonder rechtskundig advies wel overeenkomsten getekend of toezeggingen gedaan zonder precies te weten wat men doet waarmee men later de nadelen ondervindt.

Om advocaat- en proceskosten zoveel mogelijk te beperken, zonder dit ten koste te laten komen van de kwaliteit van het werk, wordt de mogelijkheid van Taxi-Legal geboden. Dit is een aparte vorm van het MKB-piket waarbij taxichauffeurs via de taxicentrale rechtsbijstand ontvangt waarbij tegen een kleine, op basis van ervaringscijfers uren aan rechtsbijstand vastgestelde maandelijkse bijdrage in voorkomende zaken een aanmerkelijke korting wordt genoten op het toch al gematigde uurtarief van € 160,- (excl. BTW). Ook kunnen centrales kiezen voor een coöperatief model waarbij de aangesloten chauffeurs gezamenlijk het gefixeerd jaarhonorarium betalen en zo nodig aanvullen.

Hierdoor heeft men altijd en tegen een vast bedrag meteen een advocaat bij de hand heeft en bovendien een die het taxibedrijf kent.