Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Binnen de kinderopvang is het recht van steeds grotere invloed, derhalve is het voor houders van kinderdagopvang zonder meer van levensbelang om de juridische huishouding op orde te hebben. Niet alleen heeft men uiteraard baat bij persoonlijke deskundige rechtsbijstand in geval van oplegging van aanwijzingen of bevelen, dwangsommen of exploitatieverboden uit hoofde van de Wet Kinderopvang en kwaliteit peuterspeelplaatsen, maar ook op het gebied van o.m. arbeids/ontslagrecht, huurrecht; afwijzing/intrekking bouwvergunningen of VOG s, incasso en (economisch) strafrecht.Goed ondernemerschap vereist dan ook een goede en nauwkeurige inschatting van het risiconiveau voor uw kinderdagverblijf en de juridische en praktische kennis dit zoveel mogelijk te beschermen tegen onnodige risico’s.

Gelet op het feit dat houders met zekere regelmaat conflicten hebben met de GGD en gemeenten of stadsdelen en de grote (financiële) gevolgen hiervan is het levensbelang tijdig — of beter nog, pro-actief — een advocaat in de arm te nemen.

Speciaal voor ondernemers in de kinderopvang zijn binnen Advocatenkantoor Kuijper aparte quickscans en verbeterprojecten ontwikkeld in welk kader nauw wordt samengewerkt met andere dienstverleners die hun sporen in de branche ruimschoots verdiend hebben.

pulito

Iedere organisatie heeft verbeterpunten; het is immers mensenwerk. Een periodieke sterkte-zwakte analyse kan dan geen kwaad. Pulito heeft veel ervaring op het gebied van (financieel) management, personeelsbeleid, interne organisatie, marketing en communicatie.